UHP: PROJECT KUSINA


The Unang Hakbang Project Present- Project Kusina.

200 meals with silver linings

UNANG HAKBANG PROJECT TAGABUNDOK AND MOUNTAINEERS INC. 

is a SEC registered association commits itself to the pursuits of the nation building through self-help programs as an NGO. It conducts voluntary socio-civic activities for the kids living in a far-flung communities outside National Capital Region and slum areas of the country during mountaineering and other recreational activities.

UHPTAM OUTREACH TRAVEL SERVICES is a DTI, BIR, LGU registered business activity in travel and tourism services for the benefits of the local and indigenous kids living in a far-flung community of the country together with the Unang Hakbang Project Tagabundok and Mountaineers, Inc. volunteers.

CONTACT PERSON:
Jun Tabios – Volunteer/Organizer
Unang Hakbang Project Tagabundok and Mountaineers Inc.
UHPTAM-Outreach Travel Services
Soldiers Hills, Putatan, Muntinlupa City
09276854040

HOW TO SUPPORT 
For your voluntary helping out and support on this PROJECT KUSINA endeavor, kindly communicate with us and state the number of meals you will be pledging for a proper acknowledgement and receipt. Please text/call/pm at 09276854040.

HOW TO JOIN:

Please PM your name/bday/age/city/cp number for the insurance and barangay coorfination.

BUDGET:

100 pesos only for the insurance and OWN EXPENSE for the food and transportation.

PROJECT KUSINA is an outreach mission activity of UHPTAM-Outreach Travel Services and Unang Hakbang Project Tagabundok and Mountaineers Inc. This endeavor will provide an affordable rice meal for children prepared by the parents.

Number of Serving: 200 meals/day in a month 
Target: 6000 meals

PLEDGES/COMMITMENTS:
1. Ella Magimot – 50 meals
2. Liane Rose Panginen Rrt – 50 meals
3. Camille Factor – 100 meals 😍
4. Dhicky Franco – 50 meals
5. Teng Andiano – 100 meals😍
6. Chayzie Reigo – 50 meals 😍
7. Gregorio Pesebre – 30 meals 😍
8. Garcia Joanna – 50 meals 😍
9. LRT 2 FAMILY – 160 meals 😍
10. Sonny Aurellano – 100 meals 😍
11. Arthur McArthur – 50 meals 
12. Katherine Bentulan – 30 meals 😍
13. Roma Magana – 300 meals 😍
13. Eduardo Magana & Family – 150 meals😍
14. Mark Binson of Dubai – 200 meals😍
15. Ana Nazar – 150 meals😍
16. Ien Lim – 100 meals 😍
17. Marlon Caputan – 50 meals 😍
18. Nina Jules Crisostomo – 30 meals 😍
19. Jacquelyn Vergara – 50 meals 😍
20. Patrick Palaypayon- 100 meals 😍
21. Elinore Cruz – 50 meals 😍
22. Anne Villanueva – 50 meals 😍
21. SPD Main Family – 70 meals 😍
22. Ruby Bariguez Oyco – 30 meals 😍
23. Elinore Cruz – 200 meals 😍
24. Jhie Alano – 60 meals 😍
25. @Ro Na – 100 meals 😍

THANK YOU VOLUNTEERS and SUPPORTERS!

“GLORY TO GOD

Advertisements

UHP: KAMULATAN

1

 

Tatahakin ang Lahat,
Walang lugar na malayo, madilim, madali at makipot.
Ang daan ay tuwid.
Kung gusto mong makatulong.
Lumayo ka.
At Huwag mag reklamo.

Hindi mo malalaman at makikita ang daang matuwid, kung hindi mo ito babaybayin  sa pamamagitan mo at pananalig.
Katulad ng karagatan.
May Mababaw kahit nasa kalagitnaan kana.
Pero bakit mababaw?
Ihalintulad natin sa pamumuhay ng indibidwal.
Masagana at Masaya.
Masagana..Kaya mong puntahan ang mga lugar at bagay na gugustuhin mo dito sa mundong ibabaw
Ngunit. Ang pagiging Masaya?
Hangad ng mga ordianryong Tao.
Mga taong nakakaranas ng mga totoong daguk ng kahirapan sa pang araw araw.

Sa likod ng kahirapan. May mga taong nagdala  ng pag-asa at imulat ang kanilang mga mata na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtulong sa kapwa.

Mga Volunteer:
sila ang mga taong totoong nagdadala ng Kaligayahan, Hindi man sa pang araw- araw,

2

Ngunit dahil, May Isang Umaga na “Minsan”-
may mga taong minsan sa kanilang buhay ang dumating, at nagpadama ng totoong pagtulong sa Kapwa.

At walang tanging hangad. Kundi mga ngiti galing sa kanila.
Mga ngiti na dala hanggang sa huli.
At…

Kapag may alinlangan ka sa pananalig, tanging bangin ang iyong makikita,
madakakadama ka ng takot, kalakip ng iyong pansariling paniniwala
Kasabay ng iyong pagkahulog, itoy lilisan din

3

Volunteer:

Napakagandang bigkasin.
Masarap pakinggan.
At Oo, nakakagaan ng pakiramdam.
Ngunit sino sino ba sila?
Sila ba ay mayayaman? 

May magandang trabaho?

Matataas ang pinag aralan?

May katungkulan? 

Hindi.

Sila ay mga ordinaryong mamamayan

 May kanya kanyang suliranin sa totoong buhay at paninindigan.

 Ngunit may iisang layunin.”Ang makatulong”

 

4

Hindi na bago sa akin ang makisalamuha sa kapwa,  ang makisama at tumulong ng walang kapalit..

Sa ngalan  ng pagtutulungan, walang imposible. Lahat magagawa at makayanan, kapag tayo’y samasama.

Sa pagbobolunter, marami akong natutunan at mas namulat  sa katotohanan, Oo.. maraming pagkukulang., na tayo rin mismo ang ugat, sa atin mismo nagmumula ang lahat ng pagkukulang. Una sa “Kapaligiran“. Maraming nawawala at pagbabago.

Napaka importante ng kapaligiran, ngunit marami sa atin ang walang pakundangan kung maminsala, sa mga halaman’t puno, at hayop sa kabundukan. Nakakalungkot isipin na tayo ang may kasalanan, At sa tuwing makakanaranas  tayo ng unos galing sa kalikasan Walangg tayong magawa kundi ang tanggapin ang iniwang bakas.

Ngunit hanggang ganun nalang ba?.

Sa isang baryo, minsan nakasama ako sa pag tatanim ng mga puno,  

Taong 2006 Kasama  ang mga taong tipikal na naninirahan sa bundok. at ang tanging kabuhayan ay sa bundok. Nasaksihan ko ang kanilang pamumuhay. Hindi man masagana, ngunit may masayang pamumuhay. Ang gaan ng kanilang pamumuhay, napakasimple, tahimik may malinis na hangin hahaplos sa iyong mukha, sa mga sandaling kasama ko sila, nakadama ako ng kalinga mula sa kalikasan, at may sandaling nakalimutan ko ang kasalukuyan pangyayari. May katuturan kang baon na maaring ibahagi pag uwi. Mahuhubog ang ang iyong pagka-tao salat man sa kaalaman, maari natin silang gabayan. Ngunit ang kanilang kabutihan ay hindi mapupunan. Naway dumami ang mga  katulad nila na kumkalinga sa kapaligaran.

Pangalawa sa kapwa, Hindi madali ang makisama, Subalit tandaan, sa oras ng pagtutulungan, hindi kailangang akuin ang responsibilidad, o kaya naman manahimik ka sa isang tabi. Matutong makibagay at makisama. Sa pamamgitan ng pakikisalamuha maiiwasan ang mga agam-agam, mga akalang hindi naman angkop sa katotohan. Mag kakaiba-iba man tayo ng pinang galingan,, magkakaiba ng lahi at paniniwala. Iisa ang ating pakay at patutunguhan sa bandang huli ng ating kabanata. 
Lahat tayo ay lilisan din sa mundong ibabaw. Hindi  natin kailangang maging makasarili. Subukan nating mag habagi  para sa mga taong higit pang nangangailangan, mapalad tayo  sa maraming bagay natatamasa natin sa pang  araw araw, sa pamamagitan ng  pagmulat natin, ay lalo tayong pinagtitbay ng may kapal. 
Kaya’t hwag matakot, Humingi ng patnubay sa maykapal kapag may agam agam.
Ika nga, Lahat tayo ay nabubuhay ng may dahilan.. kung sa tingin mo wala kang pakinabang.. Oopo kana lang ba?
Ang lahat ay may tungkuling ginagampanan.
. At ang mga taong minsan mo lang makilala, maaring sya rin ang magiging gabay mo balang araw.,sila ang mga bagong kaibigan, katuwang at karamay. 
Sa pamamgitan nila magbabago ang pananaw mo, at mag liliwanag ang bawat sandali na silay kasama. ang kabutihan naman ay nakikita sa bawat isa. Panatihin ang respeto,Dahil lahat tayo ay nilikha na maykapal nang pantay pantay, walang labis at walang kulang. 
“Ang lahat ay magkakaugnay.” 
Pahalagahan ang bawat isa, kahit minsang lang nagkasamasa.

5

 

Ikatlo, Ang ating Sarili, Gaano  ba natin kakilala ang ating mga sarili? Kapag napagsabihan tayo ng ating mga kaibigan na labag sa ating pananaw.ano ba ang binabalik nating karaniwang sagot?!. Isang sagot lang.Isang sagot na mabilis ang karaniwang natin inilalabas,  Hindi mo ako kilala.” at may kasamang dabog, may erap at masama ang loob. Oo, madalas, nagmamalaki tayo sa maraming bagay. Para saan? kapag nakilala mo ba ng lubusan ang isang tao. Mananatili ba sya? Hindi.Ang sino man ay walang karapatang mag malaki, kung hindi marunong magpakumbaba, magpatawad at manalig ng tapat maluwalhati. Dahil lahat tayo ay may hanggananNakilala natin ang ating sarili sa oras  ng kasaganahan, Paano  naman ang iyong paligid? may pakialam ka ba?. May mga pagkukulang na maaring punuan at ibahagi sa pamamagitan ng mabuting pananaw at sakripisyo. Paano tayo mag sasakripisyo kung nag aalanagna tayo?.Kumapit tayo sa taas at patuloy na manalig. Doon, makikilala mo ang iyong sarili.

Ikaapat, Pinuno, Sandalang ng mga nakakarami, may paninindigan at may prinsipyo, tapat at madiskarte, Nagkukusa. Nagpapaubaya, at handang gumabay. 
Handang magsakripisyo, Katulad ng isang ama, handang maging tulay.
Bibihira ang mga pinuno o liderato na marunong makisama, madalas. Sila ang boss. Kapag nagkamali ka. Kasalanan mo na ang lahat.
Ang gaan sa pakiramdam, pagkatapos mo mag out sa trabaho, mag bobolunter ka, makikita at makikilala mo ang ganitong pinuno na mapagkumbaba., at tutulungan ka sa kung ano merun at kaya nya.
Ika-Lima,  kaibigan,
 
Hindi natin kailangang hanapin ang mga totoong kaibigan, dahil kusa silang dumarating.
Masarap at magaan kapag silay ay nariyan.kasama sa tawanan, at iyakan.
Syempre, mas masaya kapag tawanan.
“Ang Gaan, sobrang gaan, lahat tanggap sayo.
 Ipapadama sayo ang totoong kwento ng buhay.
Patuloy silay gagabay at magiging tulay.
Dapat natin silang pangalagaan at ingatan.
Sila ang ating mga takbuhan sa oras na, 
Wala tayong halaga sa iba.
Sa oras na sa sulok tayo ng kaliliman. 
Sila ang nagbibigay liwanag sa dilim.
Pupukaw sa maling asal at itatama ng iyong pagkakamali.
Tanging  totoong kaibigan ang iyong karamay.
Mga kaibigan, na pagtatawanan ka kapag nahulog ka sa hukay.
At iaahon sa oras ng kagipitan sa buhay.
Ika Anim, Karangalan, Sa bandang huli, karangalan ng bawat bolunter na makatulong. Ang mga simpling handog, ay lubos na kasiyahan ng aming  diwa. Isang karangalan, para mga taong nasa likod ng kanilang pagpupunyagi. ang ipinagkaloob na tiwala, ay walang sawang aalagaan at iingatan.
 
1
Sa totoo lang marami kang matutunan sa pagbobolunter. 
Hindi lang sa iyong sarali, kundi dahil sa  mga kasama mo at sa pagilid.
Ang kailangan ay buksan ang ating mga pusot isipan. at hwag manghusga. 
“Ang Lahat ng ating nakikita at naririnig ” May Dahilan”
 
 
Ang mga lawarang nakikita nyo ay hindi ko pag aari,
Ganun din nag bidyong ito.
Nagpapasalamat ako sa mga taong nasa likod ng programang ito.
Panoorin ang munting storya.
 

© 

Flor

Pebrero 02, 2017

Payanas Elementary School

Marinduque, Philippines

 
                                      Watch for Full story here! ☺↓
 
By: Kap Angelo Fran Mallorca.

MYSTERY BLOGGER AWARD

cropped-mystery-blogger2-1

I’m so exited about this nomination for The Mystery Blogger Award!
It means the world to me!, I am very excited for this.. Thank you
Lynyo
For this nomination, Hold yourself my friend.
Thank you so much for your pouring support.

Do you love to read  poem?
Or you simply want read a short vitamins for your mind and soul?

Give a visit.

Lynyo

I enjoy reading his creative writes, hope you find it too.

Special thanks to Okoto Enigma

https://www.okotoenigmasblog.com/my-greatest-creation-yet/

for creating this incredible and beautiful award.

Good luck to all!
top (1)

Rules:

Put the award logo/image on your blog

List the rules.

Thank whoever nominated you and provide a link to their blog.

Mention the creator of the award and provide a link as well

Tell your readers 3 things about yourself

You have to nominate 10 – 20 people

Notify your nominees by commenting on their blog

Ask your nominees any 5 questions of your choice; with one weird or funny question (specify)

Share a link to your best post(s)

top (1)

Three things about myself:

1) I am a volunteer.

I love travelling with a purpose. I love seeing kids smiling at me.. and Hugging me.. I love eating their food. 😀 I think their food is better than mine.. so i just use to taste it first for their safety.. 😀

2) I love numbers.

giphy (1)

3) I can play badminton for 4hrs without sub.

4hours maybe a bit long.. Nope that’s just a warm up.. it is really depends if my opponent is really good. We play harder. I join the marathon event. I love trail running. That’s why i can play that long.

top (1)

Answering Question:

1-Which has more effect on people, usually: words or actions?

Me: Both

Words:

If you experience bullying. Words is cruel and brutal.  It may kill you slowly.  Words has really a big impact to us human. Because I myself can endure the physical pain.

Action.

Physically.. It depends, Here is my 2 reason why. Example..
1) If your enemy hurts you physically, that won’t feel hurt, or you won’t feel it hurt. me either..  We can’t feel the pain but EGO.
It will made you angry.. because we seek for revenge. We seek victory. That’s only works for enemy or to person we didn’t know at all that cross our path in a wrong way.

2) This is the worst thing. When your family hurt you physically in a regular basis, That could be more brutal than words.
We tends to turn into rebel.

2-Do you wish to have good dream and nightmares or have neither?

Me:

Good dream. ☺  I love smiling when i open my eyes. I could share it with my parents, and friends. I can tell story for a week. with them.. When they enjoy listening extended till one month. HAHAHAH!! 😛 that’s true. till they memorize the whole story of my dream.

3-Which is bad and which is worse (or good to better): big nose or big ears?


Me:

Better Big nose.. I mean pointed nose/perfect nose. This is SERVE as an extra point for appearance.. HAHAHAH!!!


4-Algebra or geometry? You can’t say neither.

Me:

Both!! I love numbers!!!

giphy (2)

5-Do you accept the action of mercy killing and why (yes or no)?

Me:

Yes. I agreed with Euthanasia.  Some people can’t be discipline at all. They violent law for repeatedly.. are they limitless to kill?. . Maybe mercy killing can enlighten us.

top (1)

Answering  Lynyo Questions:

1.- Which tool you prefer for creating, heads or hearts?

Me:  Heads.

I can’t be that nice at all. #Practical

2.- Have you ever feel like the world stopped just for a minute? (yes/no) Tell us about

Me:

Yes. When i see my crush.. HAHAHAH!! It’s 3minutes you know.. there is aftershock.. HAHAHAHAHHAHA!!! :p

3.- Do you fear the empty canvas? (Yes/no why?)

Me:

Depends.

If the empty canvas from people i know [personally] it is Yes.
And vice versa.

4.- (Funny) Have you ever eaten so much that you had to unbutton your pants? (yes/no and what)

Me:

Yes.. One of my good friends invited to his birthday.. All of foods taste really goods.. so ate too much.. sorry just guilty here..I love eating.. ahhahahhaha!!! 😀

5.- If you could could travel into the outer space, which planet(s) would you like to visit?

Me:

SATURN..

I’d like to run with saturn’s ring. 😀

MY QUESTION:

Question 1) Did you talk to your Teacher/Parent/Boss with a high tone? Yes or No?  How do  you feel? Why?

Question 2) Mountain or Beach? Why?

Question 3) What was the funny moments you will never forget during your high school days.. Why?

Question 4) Hot-dog Question:  What do you prefer? King size or Regular? Why?

Question 5) When you screw everything and No one found it was you.  How would you pretend?

My nominees:

mabm

Mugilan Raju

priyaranjanblogs

New Lune

shinyobjectssite

nicolas ryan brown.

Jason A. Muckley

Riyyayy

Indians Abroad Desi Videsh Me

the #1 Itinerary


top (1)
Visit:

https://florabino.wordpress.com/2017/02/07/uhp-outreach-malayo-man/

https://florabino.wordpress.com/2015/11/02/my-father/

https://florabino.wordpress.com/2017/06/17/first-blog-post/