Doon sa malayo, sa lugar kung saan batid mo ang kawalan,
Marami ang kulang at di matugunan, ngunit tayo’y nagtulungan.
Pinagkaisa ng tiwala at Pananampatalataya.
Upang ang iba’y maabutan.

©

 

7 thoughts on “Malayo man, Malapit din

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.