Sakripisyo


Minsan kailangan mong
maging liwanag para sa iba.
Kahit nababalot kana ng kadiliman
at kawalan nang pag-asa.

Hindi dahil naiintidihan mo sila.
Kundi dahil mahal mo sila.

 

©

June 2019

 


Photo credit to rightful owner